Máte vizi, chuť a silnou motivaci makat?

09.03.2020

Přidejte se k nám!

Být členem politického hnutí má své závazky. Závazky vůči občanům, obcím, městům i celému kraji, potažmo státu. Tyto závazky plynou z programových cílů, které jsme si stanovili a svým členstvím se zavazujeme k tomu je naplňovat.

ANO ve Žďáře je tým, který spolupracuje, diskutuje a táhne za jeden provaz. Snažíme se naše závazky a sliby plnit společnými silami. To je způsob, jak posunout správné věci ke zdárnému cíli. Letošní rok má pro nás velkou výzvu a tou jsou krajské volby.

Máte vizi jak přispět do programu? Chcete se podílet na změnách ve vaší obci? Zajímá vás lokální politika a vývoj? Přidejte se k nám!

Do politiky mě poslala maminka, abych společnosti něco dala

16.12.2019

Přečtěte si rozhovor s paní Mgr. Ludmilou Řezníčkovou, která v současné době vykonává funkci místostarostky ve Žďáře nad Sázavou.

Kulturní akce ve městě

05.09.2019

Jak se vám líbí kulturní akce ve městě, Co dalšího byste doplnili?

Město Žďár nad Sázavou je městem, které má obrovskou výhodu proti mnohým dalším. Je zde památka Unesco a mnoho staveb, které jsou odkazem historie. Funguje spolupráce s rodinou Kinských, která je vlastníkem Zámku Žďár nad Sázavou, máme dva překrásné kostely, jedním z nich je bazilika. Spolupráce s církvemi je na vysoké úrovni. Všechny kulturní akce jsou rozloženy do průběhu celého roku, podařilo se zavést skvělou akci Den Žďáru, která přitahuje stále větší množství občanů. Podle mého soukromého názoru by se některé nové akce mohly více zaměřit na historické tradice například v čase vánočním a velikonočním. Dále bych chtěla, aby se přidaly akce pro děti, zejména v čase jejich prázdnin a to nejen letních. Mohou to být poznávací akce o historii nebo o životním prostředí kolem nás, o životě stromů o vodě a její nenahraditelnosti.

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města

Žďárský zpravodaj - úvodník místostarostky

04.09.2019

Vážení spoluobčané,
opět si dovoluji vás pozdravit s několika svými větami v úvodníku našeho zpravodaje. Nastává měsíc září, který pro mnohé znamená začátek něčeho nového. Do školních lavic zasednou noví prvňáčkové. Pro ně i jejich rodiče to bude znamenat nový režim fungování. Škola bude pro mnohé z nich součástí života i dvacet dalších let. Přeji našim prvňáčkům, jejich rodičům, prarodičům i starším sourozencům hlavně pohodu a klid pro jejich nové povinnosti. Zároveň přeji úspěšný školní rok všem žákům a jejich učitelům.

Kvetoucí trávníky

02.09.2019

Celý projekt kvetoucích trávníků je skvělá myšlenka pro podporu života rostlin a živočichů a zmírnění následků sucha. Kvetoucí trávníky nejsou jenom krásné, ale i funkční, dokáží zadržet více vody v krajině a jsou domovem pro různá společenstva hmyzu, která jsou v posledních letech devastována. Realizace myšlenky je ovšem na svém počátku. Letošní rok byl přelomový v tom, že se rozšířily plochy, na kterých město zkoušelo více variant údržby. Například častější seče, mozaikové seče nebo ponechání částí trávníků po první seči bez údržby. Všechny plochy byly bedlivě sledovány, byla pořízena fotodokumentace a na konci sezóny bude probíhat vyhodnocení. Z ní vyplyne, zda mají být plochy s chudší skladbou druhů na jaře dosety, nebo zda některé plochy nevyřadit z projektu kvůli množství invazivních druhů rostlin na nich rostoucích. Rozumím a chápu nespokojenost části občanů. V poslední době se však ke mně dostávají velmi kladné ohlasy, které převažují nad negací.

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města

Zahájení stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy

27.05.2019

Martin Kukla: Zahájení stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy je pro mě prioritou

Zatím poslední navýšení alokace 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ přibližně o 2,05 miliard korun z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“) zásadně přiblížilo Kraj Vysočina k penězům, které by měly urychlit budoucí realizaci jihovýchodního obchvatu Jihlavy.  V tuto chvíli dělí Kraj Vysočina od evropské dotace zhruba 350 miliónů korun. „Chci být optimista a jsem přesvědčen, že ze současných nabízených téměř 16,5 miliardy korun, které ministerstvo rozděluje, stavbu obchvatu zahájíme. Jeho realizace je pro Kraj Vysočina i pro mě prioritní,“  uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Setkání v kině před volbami do EP

27.05.2019


Včerejší debata s vámi a s našimi vzácnými hosty byla skvělá! Děkujeme za účast paní europoslankyni Martině Dlabajové a našim kandidátům do EP Martinu Hlaváčkovi, Lukáši Štěpánkovi! V nadcházejících volbách jim přejeme hodně štěstí. Jsou to lidé, kteří budou aktivně zastupovat zájmy naší země v EU.

Jde o hodně!

06.05.2019

PŘIJĎTE SE POBAVIT, PROČ JSOU EURO VOLBY PRO NÁŠ REGION TAK DŮLEŽITÉ.

21. května v 18:00, Kino VYSOČINA, Žďár nad Sázavou - po debatě budeme ZDARMA promítat oscarový film Bohemian Rhapsody

Na diskuzi Vás zvou europoslankyně Martina Dlabajová, Lukáš Štěpánek, poslanci Monika Oborná a Radek Zlesák, místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková a další členové hnutí ANO


Těšíme se na společné setkání nad důležitými a zajímavými tématy.

Nový Pavilon dětského oddělení v Novém Městě na Moravě

16.03.2019

Nemocnice v majetku Kraje Vysočina prochází dlouhodobě procesem modernizace. V případě Nemocnice Nové Město na Moravě byl už na začátku letošního roku dokončen nový Pavilon dětského oddělení. Stavba za 76 miliónů korun byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dnes už je zde k dispozici celkem 33 lůžek, z toho 3 lůžka pro intermediální péči. V novém pavilonu jsou umístěny všechny odborné ambulance, projekt pamatoval na zázemí pro děti i rodinný doprovod a v neposlední řadě také na personál. „Jedná se o stavbu s minimální potřebou tepla na vytápění využívající solární zisky a s velmi dobře tepelně izolovanou obálkou budovy. Konstrukce je navržená bez tepelných mostů, a tak zaručuje minimalizaci tepelných ztrát a tepelnou pohodu, a také zajišťuje kvalitní vnitřní prostředí s dostatečnou výměnou vzduchu,“ popisuje technické a energetické výhody nových staveb pro zdravotnictví na Vysočině náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO).

Rozhovor s poslancem Radkem Zlesákem

09.03.2019

Již druhým rokem je Ing. Radek Zlesák ze Žďáru nad Sázavou poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Hnutí ANO 2011 a nás zajímalo, jaký byl jeho první rok v pozici poslance a jak by ho zhodnotil.

Prioritu ve výstavbě nových jaderných zdrojů mají Dukovany

22.02.2019

Prioritu ve výstavbě nových jaderných zdrojů mají Dukovany. Nové bloky bude stavět ČEZ

Praha/Třebíč - Ve čtvrtek 21. února se konalo v Poslanecké sněmovně mezinárodní energetické fórum Dostavba jaderných zdrojů v ČR. Hned v úvodu vystoupil premiér Andrej Babiš, který je také nově předsedou Stálého výboru pro jadernou energetiku. „Investorem bude ČEZ a stát s ním uzavře smlouvu,“ popsal princip investorského modelu premiér Babiš.

Žďár nad Sázavou jde do boje o sídlo Národní sportovní agentury

20.02.2019

Vznik Národní sportovní agentury, která má dle poslanecké novely Milana Hniličky (ANO) převzít od Ministerstva školství podporu sportu, se předpokládá již na červenec tohoto roku. Novela je nyní v Poslanecké sněmovně v druhém čtení. Třetí čtení by mělo proběhnout koncem března/dubna, a pak novela postoupí do Senátu.
Hlavním cílem Agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu a zajištění cílené a systematické podpory na všech úrovních. Jen pro tento rok je v rámci státního rozpočtu alokováno pro sport 7 miliard korun.
Nyní se o Národní sportovní agentuře mluví hlavně v souvislosti umístění jejího sídla.

Martin Kukla usedne za Vysočinu do Předsednictva Hnutí ANO

20.02.2019

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla, který byl lednovým Krajským sněmem Hnutí ANO na Vysočině jednomyslně nominován do Předsednictva Hnutí, proměnil svoji nominaci a stal se členem Předsednictva Hnutí. Vysočinská organizace Hnutí tak obhájila své místo v Předsednictvu, které doteď zastávala krajská předsedkyně Monika Oborná, která nadále zůstává ve Výboru Hnutí, který je nejvyšším orgánem Hnutí ANO.

Varianta nového bloku v Dukovanech je stále na stole

08.12.2018

 O tom, že varianta nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany je stále na stole, ubezpečil zástupce obcí a všechny přítomné na semináři Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany premiér Andrej Babiš. Připustil, že stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat, a to jako druhý v pořadí po ČEZu.

Hodnocení volebního období 2014 - 2018

28.09.2018

Mgr. Ludmila Řezníčková, lídr naší kandidátky, odpovídala na otázku "Volební období 2014-2018 se blíží do finále. Jak hodnotíte aktivitu a spolupráci tohoto zastupitelstva ve prospěch města a jeho občanů?" do Žďárských novin. Přečtěte si její odpověď:

Po volbách v roce 2014 se podařilo díky hlasům občanů změnit vedení a směřování města po více než dvaceti letech. Byli jsme nováčci, kteří dostali do vínku téměř prázdnou městskou kasu, město bez koncepce kam bude směřovat, bez priorit, co je třeba udělat. Za čtyři roky se mnoho změnilo. Ve spolupráci s občany se zvolily priority města. Opravuje se mnoho dětských hřišť, naše obnovené kino Vysočina začalo zase prosperovat. Opravují a staví se cyklostezky a sportoviště, řeší se dopravní situace ve městě, ve městě se opět staví rodinné a bytové domy. Místní části města se staly pro město jednou z priorit, například Stržanov se dočkal důstojného veřejného prostoru. Podařilo se získat mnohamiliónové dotace například na celkovou rekonstrukci bývalé vodárny na Farských humnech, kde vyroste moderní budova. Něco se nepovedlo jako například výběr nové firmy na sekání trávy, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. To vše se podařilo při počtu tří zastupitelů za naše hnutí. Věříme, že nám občané i přes některé nedostatky dají na podzim zase důvěru a prodlouží náš mandát, abychom mohli pokračovat v rozvoji našeho krásného Žďáru.

Participativní rozpočet 2018

05.09.2018

Již třetí rokem mají Žďáráci možnost přímo ovlivnit investice ve výši 600 tisíc Kč. Pro rok 2018 bylo podáno šest realizovatelných návrhů, které byly veřejně prezentovány. Je patrné, že lidi nejvíce trápí špatná kvalita veřejného prostoru. A stejně tak jako v předchozích letech jsou podány návrhy na obnovu či stavbu několika nových dětských hřišť. Děkujeme aktivním občanům, kteří své návrhy zpracovali a prezentovali. Již nyní jsme zvědaví, jak hlasování dopadne.

Buchtův kopec je opět na prodej

20.08.2018

Areál bývalého sanatoria u Daňkovic na Žďársku nabízí Kraj Vysočina obálkovou metodou za minimální cenu 18 milionů korun.

„Minulý zájemce složil dvakrát 300.000 tis. Kč jako kauci, která kraji zůstala, ke zdárnému prodeji však nedošlo. O prohlídku nabízeného objektu se již přihlásilo několik vážných zájemců,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO 2011), který si byl areál prohlédnout, aby měl k prodávanému projektu co nejvíce informací.

Komunální volby 2018

05.08.2018

Již za šedesát dní rozdělí žďárští občané sedmadvacet mandátů mezi osm politických uskupení, které se o jejich přízeň budou ucházet v podzimních komunálních volbách. Na volebních lístcích naleznou jak kandidáty tradičních politických stran, tak i nově vzniklých subjektů.
Jsme rádi, že je mezi námi dost spoluobčanů, kteří se o Žďár nad Sázavou zajímají a chtějí se aktivně zapojit do jeho správy. Vzpomenete si dnes ještě, jak vzniklo hnutí ANO? Je to zkratka vytvořená z počátečních písmen slov Akce Nespokojených Občanů. Občanů nespokojených zejména s tehdejším stavem společnosti, se špatným hospodařením státu a vysokou mírou korupce.

ANO má svůj program

15.07.2018
Kandidáti ANO ve Žďáře si mohou na chvilku oddechnout. Právě totiž dokončili projednávání volebního programu. Jeho řešení se věnovali několik měsíců. Během této doby byla prodiskutována necelá stovka postřehů, přání, nápadů či jednotlivých problémů, které se týkají našeho města. 

Sestavili jsme kandidátku

15.06.2018

Komunální volby se blíží. Jednotlivá politická uskupení sestavila kandidátní listiny. V našem městě je 27 zastupitelů. Proto i kandidátka je tvořena tímto počtem kandidujících. Podařil se nám sestavit kvalitní tým.

Vláda se zajímala o Vysočinu

03.06.2018

Program výjezdu členů vlády do Kraje Vysočina byl opravdu nabitý. Toto pondělí ministři v čele s panem premiérem začínali již brzy ráno na Vodní nádrži Švihov, kde se řešil zdroj pitné vody a ochranná pásma. Dále se přesunuli do Zemědělského družstva Senožaty, zde bylo hlavním tématem pěstování brambor a kompenzace pro zemědělce hospodařících v ochranných pásmech. Následovala ukázka Domova Jeřabina Pelhřimov s transformovaným bydlením. Po přesunu do krajského města absolvovala delegace prohlídku letiště Henčov a Městského nádraží, kde byly prezentovány investiční záměry.

Úvozová cesta ze Stržanova k Piláku obnovena

10.09.2015

Ze Stržanova vedla v minulosti do Žďáru úvozová cesta, která byla využívána především při cestách k Pilské nádrži. Tento úvoz udržovali lidé, kteří si zde kosili a sušili trávu pro krmení chovných zvířat. Poté, co přestali, úvoz zarostl a přestal být využíván. O bezpečné spojení s Pilákem usilovali stržanovští občané řadu let. Až nyní, díky ochotě nového vedení města se podařilo úvozovou cestu obnovit. Nová cesta začala být ihned velice využívána – k zastávce MHD a do rekreačního areálu u Pilské nádrže, jak chodci, tak i cyklisty. Věříme, že se nám podaří zajistit i bezpečný přechod přes silnici díky plánované oficiální cyklostezce.

Transparentní správa Žďáru nad Sázavou

09.09.2015

Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou schválilo dne 3. září 2015 materiál "Zásady transparentnosti". Jsme přesvědčeni, že občané, kteří se o práci městské samosprávy zajímají, tato nová pravidla velmi ocení. Snažili jsme se prosadit i jmenovité hlasování členů Rady města, ale tento názor nebyl nakonec většinou přijat. A na co se konkrétně můžete těšit? Velmi důležitým krokem je zveřejňování podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva i Rady města. Za zmínku jistě stojí také rozdělení audiozáznamů z jednání zastupitelstva podle jednotlivých projednávaných bodů. Upravena je rovněž i oblast zveřejňování uzavřených smluv a informací vyžádaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zamyšlení nad rozvojem a životním prostředím Žďáru

15.08.2015

Na minulém jednání Komise rozvoje města a životního prostředí zazněl postesk, že možnosti pro další rozvoj Žďáru nad Sázavou jsou omezené. Je pravda, že z hlediska územního plánování jsou na okraji Žďáru útvary, které omezují možnosti výstavby dalších sídlišť. Jedná se o areál společnosti ŽĎAS, průmyslové zóny, vodní nádrž Staviště, kulturní památku Zelená hora apod. Podíváme-li se však do statistik, zjistíme, že po více než desetiletí počet obyvatel našeho města vytrvale klesá...

Aplikace Lepší místo byla zavedena

18.07.2015

Aplikace Lepší místo přináší unikátní možnost upozornit na lokalizovatelné záležitosti v našem městě. Díky propojení s mapovými podklady od Google (včetně funkce Street View) je možné snadno vybrat lokalitu a následně přidat textový popis i fotodokumentaci. Dostupná je i aplikace pro mobilní telefony.

Létání nad Vysočinou

13.09.2014

V sobotu 13. 9. 2014 proběhla akce Létáme s ANO. Na let do Přibyslavi jsme rádi pozvali soutěžící, kteří se aktivně svým příspěvkem zapojili do soutěže Létáme s ANO.

Setkání s ministryní

10.09.2014

Kandidáti ANO ve Žďáře navštívili ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou v její třebíčské kanceláři.V příjemné atmosféře proběhlo krátké pracovní setkání.

Děti viděly svět z korun

08.09.2014

V neděli 7.9. 2014 uspořádalo hnutí ANO ve Žďáře stromolezení pro děti. S řádným zajištěním zkušeného stromolezce Jirky Šinkory se kluci a holky vydali do koruny obrovské lípy, aby se na sluncem prosvícenou krajinu žďárska podívali z výšky.

Společné akce

28.08.2014

Kandidáti, členové i sympatizanti ANO ve Žďáře vytvářejí jeden přátelský kolektiv. Druhého člověka poznáváme, až s ním něco zažijeme. Chceme být blízko i všem dalším spoluobčanům a proto jsme pro vás připravili několik akcí na které vás srdečně zveme.

Dračí lodě

23.08.2014
Dračí posádkaHladinu Velkého Dářka opět po roce brázdily dračí lodě. Jejich posádky změřily síly na největším rybníku Vysočiny již poosmé. Místní závody jsou jedny z největších u nás a na Slovensku, což každoročně dokumentuje okolo padesáti dračích posádek a tisíce zvědavých diváků. Letos tomu nebylo jinak.

Kudy tudy cesta

05.08.2014

Dojede ke mně cyklista, zastaví mě někdo na chodníku, nebo přijede auto ke kraji silnice a já už tuším, co bude následovat. „Dobrý den, kudy se prosím dostanu k…“. Vždycky se ve mne objeví zvláštní snaha tomuto neznámému člověku pomoci.

ANO je ve Žďáře

05.02.2014

ANO ve Žďáře nad Sázavou vzniklo „ze zdola“ za pomoci řadových občanů bez jakékoliv návaznosti na stávající politickou scénu ve městě. Stále nasloucháme a tvoříme.

ANO ve Žďáře nad Sázavou je otevřené lidem a jejich názorům. Chceme být protiváhou současným zkostnatělým stranám, které již dávno svůj elán vyčerpaly.

Snažíme se, aby radnice byla otevřená občanům a Žďár nad Sázavou rozvíjel v souladu s přáními a potřebami svých obyvatel.

 

ANO - politické hnutí