ANO ve Žďáře nad Sázavou

Dopis Žďárákům

Vážená paní, vážený pane,

věnujte, prosím, chvilku svého času přečtení tohoto dopisu, ve kterém Vám sdělíme, kdo jsme, proč jsme vstoupili do politiky a kam chceme, v případě zvolení, směřovat naše krásné město, Žďár nad Sázavou.

Jsme tým lidí sdružených okolo místní organizace ANO 2011 ve Žďáře nad Sázavou. Většina z nás nejsou členy hnutí ANO, ale sympatizujeme s jejich myšlenkami. Pravidelně se scházíme a při našich diskuzích o aktuálně řešených problémech nečiníme žádný rozdíl mezi členy hnutí a ostatními zúčastněnými. Nikdo ze shora nám nediktuje, co musíme dělat, říkat a jak máme myslet. Všichni společně jsme vytvořili náš volební program a postavili kandidátku včetně pořadí.

Vážíme si práce, která byla v minulosti pro město vykonána a chceme na ni navázat. Za hnutí ANO 2011 ve Žďáře nad Sázavou kandidují zkušení lidé, kteří za sebou mají výsledky ve svém profesním životě. Do komunálních voleb jdeme kvůli tomu, že nám není lhostejný budoucí vývoj našeho města. Vždy budeme usilovat o moudrá řešení, ke kterým se dá dospět odbornou diskuzí a rozumným zvážením všech hledisek bez upřednostňování osobních zájmů.

Obdrželi jsme od vás řadu připomínek a námětů, které jsme vložili do našeho volebního programu. Vedle účelných investic se chceme také zaměřit na efektivní fungování městského úřadu i rozvoj příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Víme, jak na to.

Naším cílem je koncepční, zodpovědná a profesionální správa Žďáru, Mělkovic, Radonína Stržanova a Veselíčka. Chceme utvářet moderní město, ve kterém budou dobré podmínky pro život nás všech. Jsme si vědomi své odpovědnosti. Jsme připraveni jednat rozhodně.

Přijďte, prosím, v pátek 5. nebo v sobotu 6. října k volbám a využijte svoji možnost ovlivnit vývoj našeho města v nadcházejících čtyřech letech.

S úctou a přáním příjemných podzimních dnů, tým kandidátů ANO 2011