ANO ve Žďáře nad Sázavou

Program

Náš politický program je plán činnosti pro nadcházející volební období 2018 - 2022. Vedle kandidátů by měl být dalším zásadním faktorem pro rozhodování voličů o tom, kam si přejí, aby se naše město ubíralo. Volební program představuje naše priority a oblasti, kam chceme soustředit investice. Společně jej sestavili naši kandidáti a sympatizanti. Reflektuje rovněž četné náměty, stesky, doporučení a stížnosti našich spoluobčanů, kteří se na nás obracejí. 

Ve volebním období 2014 - 2018 se nám podařilo zavést větší transparentnost do rozhodovacích procesů města, stavět hřiště tam, kde žijí děti, pro zlepšení veřejného prostoru jsme zavedli aplikaci Lepší místo, vzdali jsme se placené funkce místostarosty a tím městu ušetřili čtyři miliony korun, provedli jsme rekonstrukci kina za poloviční náklady, obnovili jsme úvozovou cestu ze Stržanova k Piláku a zabránili jsme úpadku společnosti Satt a.s., čímž se nám podařilo zachovat nízkou cenu tepla a internetového připojení pro Žďáráky.

Děkujeme koaličním partnerům za spolupráci a také předchozímu vedení města, na jehož práci jsme mohli navázat. Žďár má v současnosti dobré výchozí podmínky pro jeho další rozvoj. Vnímáme tuto příležitost a nechceme, aby byla promarněna. Příjmy do rozpočtu města byly v posledních letech výrazně navýšeny (díky ekonomickému růstu a lepšímu výběru daní). Chceme tyto prostředky využít pro co nejúčelnější rozvoj našeho města.

Snažili jsme se, aby náš program byl věcný, srozumitelný a realizovatelný. Při jeho tvorbě jsme naslouchali vašim názorům.

 

Programové body – hnutí ANO ve Žďáře nad Sázavou a v jeho místních částech Mělkovicích, Radoníně, Stržanově, Veselíčku  

 Motto: Koncepční, zodpovědná a profesionální správa města a jeho místních částí.


   1. Zlepšení dopravy


   2. Obnovení vlastních technických služeb


   3. Dostupné bydlení pro všechny


   4. Udržení dostupné a kvalitní vody


   5. Kvalitní životní prostředí


   6. Pokračování podpory rozvoje místních částí Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko


   7. Podpora volnočasových aktivit, sportu a kultury

 

Dále v této části: