ANO ve Žďáře nad Sázavou

Kvetoucí trávníky

02.09.2019

Celý projekt kvetoucích trávníků je skvělá myšlenka pro podporu života rostlin a živočichů a zmírnění následků sucha. Kvetoucí trávníky nejsou jenom krásné, ale i funkční, dokáží zadržet více vody v krajině a jsou domovem pro různá společenstva hmyzu, která jsou v posledních letech devastována. Realizace myšlenky je ovšem na svém počátku. Letošní rok byl přelomový v tom, že se rozšířily plochy, na kterých město zkoušelo více variant údržby. Například častější seče, mozaikové seče nebo ponechání částí trávníků po první seči bez údržby. Všechny plochy byly bedlivě sledovány, byla pořízena fotodokumentace a na konci sezóny bude probíhat vyhodnocení. Z ní vyplyne, zda mají být plochy s chudší skladbou druhů na jaře dosety, nebo zda některé plochy nevyřadit z projektu kvůli množství invazivních druhů rostlin na nich rostoucích. Rozumím a chápu nespokojenost části občanů. V poslední době se však ke mně dostávají velmi kladné ohlasy, které převažují nad negací.

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města