ANO ve Žďáře nad Sázavou

Komunální volby 2018

05.08.2018

Již za šedesát dní rozdělí žďárští občané sedmadvacet mandátů mezi osm politických uskupení, které se o jejich přízeň budou ucházet v podzimních komunálních volbách. Na volebních lístcích naleznou jak kandidáty tradičních politických stran, tak i nově vzniklých subjektů.
Jsme rádi, že je mezi námi dost spoluobčanů, kteří se o Žďár nad Sázavou zajímají a chtějí se aktivně zapojit do jeho správy. Vzpomenete si dnes ještě, jak vzniklo hnutí ANO? Je to zkratka vytvořená z počátečních písmen slov Akce Nespokojených Občanů. Občanů nespokojených zejména s tehdejším stavem společnosti, se špatným hospodařením státu a vysokou mírou korupce.

I ve Žďáře nad Sázavou jsme se před čtyřmi lety rozhodli, že nabíneme své schopnosti, zkušenosti a vzdělání, abychom pomohli nastolit “koncepční, zodpovědnou a profesionální správu města a jeho místních částí”. Tak znělo motto našeho volebního programu.
Mnohé naše záměry se nám podařilo zrealizovat, především díky vytrvalé a obětavé práci nejen zvolených zastupitelů za hnutí ANO 2011, ale i řadových členů hnutí a jeho sympatizantů ve výborech zastupitelstva a komisích rady města. Na druhou stranu ale narovinu přiznáváme, že se třemi zastupiteli a dvěma radními v devítičlenné městské radě se určité věci prosazují dost obtížně.
Každopádně před vás i letos přistupujeme s čistým štítem, neboť můžeme hrdě říci, že jsme se vždy snažili náš volební program dodržet a jen velmi neradi jsem činili veškeré ústupky v rámci koaličních jednání. Dodržet slovo občanům pro nás bylo důležitější, než získat funkce, které nám byly nabízeny. 
Chceme vám velmi poděkovat za vaši přízeň v uplynulých čtyřech letech. Obraceli jste se na nás se svými názory, připomínkami i stížnostmi. Za veškeré vaše náměty jsme rádi. Často nám pomohli rozšířit náš pohled a pomohli s argumentací.
Na závěr bychom vás chtěli poprosit, abyste i letos přišli k volbám. Určitě to má smysl. Pokud podpoříte naši kandidátku, budeme rádi, ale větší radost nám jistě udělá, pokud společně dokážeme utvářet město, ve kterém se nám bude žít šťastně a mít více důvodů být hrdí na to, že jsme ze Žďáru nad Sázavou :-) Hezký den.