ANO ve Žďáře nad Sázavou

Žďárský zpravodaj - úvodník místostarostky

04.09.2019

Vážení spoluobčané,
opět si dovoluji vás pozdravit s několika svými větami v úvodníku našeho zpravodaje. Nastává měsíc září, který pro mnohé znamená začátek něčeho nového. Do školních lavic zasednou noví prvňáčkové. Pro ně i jejich rodiče to bude znamenat nový režim fungování. Škola bude pro mnohé z nich součástí života i dvacet dalších let. Přeji našim prvňáčkům, jejich rodičům, prarodičům i starším sourozencům hlavně pohodu a klid pro jejich nové povinnosti. Zároveň přeji úspěšný školní rok všem žákům a jejich učitelům.

Září je měsícem pozdního léta, kdy slunce ještě hřeje, ale už nepálí, je příjemně a v našem městě bude probíhat několik akcí, které vás jistě zaujmou. Především vás chci upozornit na Santiniho barokní slavnosti, které oslavují 25 let od přijmutí naší památky poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře mezi památky UNESCO. Jsem pyšná, že v našem městě máme takto významnou památku a věřím, že se oslav ve dnech 5. až 8. září zúčastníte.
V září bude také slavnostně otevřeno zrekonstruované hřiště u IV. základní školy. Město, které je zřizovatelem základních škol, přistoupilo k této rekonstrukci navzdory tomu, že se nepodařilo získat na ni žádnou dotaci a musela být celá hrazena z rozpočtu města. Hřiště díky svému dispozičnímu řešení bude sloužit nejen žákům školy, ale i mateřské škole a veřejnosti. Přijďte se podívat, kolik nových prvků na hřišti vyrostlo, jak se hřiště proměnilo k lepšímu. Dalším sportovištěm, které bude slavnostně otevřeno, je Zázemí tenisu a fotbalu včetně nafukovací haly a nových tenisových kurtů. Město se snaží investovat do rozvoje sportovišť co nejvíce financí, protože sport a kultura jsou důležitou součástí život ve městě.
S ohledem na kvalitnější prožitek z filmu proběhla úprava zvukového zařízení v kině Vysočina. Přijďte si do našeho kina, které se stává vzorem pro mnoho jiných kin v republice, nový zvuk vychutnat.
Letošní rok byl prvním rokem, kdy město přistoupilo vzhledem ke změnám klimatu k rozšíření nesečených ploch s novým dodavatelem služby údržby zeleně na sečení. V záři budeme také vyhodnocovat první rok Kvetoucích trávníků v našem městě. Musíme se poučit z nezdarů z minulých let a naopak všude, kde je to možné a vhodné, kvetoucí trávníky podpořit dosívkou rozmanitých druhů květů a likvidací plevele. Probíhající změnu hodnotím pozitivně, i když vnímám, že je stále co zlepšovat. Věřím, že i vám, občanům našeho města, některé kvetoucí trávníky přinesly a v budoucnu i přinesou radost.
Na závěr si dovolím reagovat na ukřivděné články od některých opozičních zastupitelů. Mám své vize, které někteří nazývají sny. Tyto vize se postupně stávají skutečností – je to zejména zlepšování životního prostředí v našem městě například prostřednictvím zadržování vody. Nové městské byty.  Zlepšující se cyklodoprava. Připravované změny náměstí s důrazem na výsadbu stromů. Realizování výsadby alejí pro ochlazení rozpálených ulic. Intenzivně pracujeme na odlehčení a rozmělnění motorové dopravy v našem městě a mnoho dalšího.  Tyto změny se výrazněji v kvalitě života v našem krásném městě projeví až časem. Proto vás prosím ještě o trochu trpělivosti.


Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města